.Filmer‎ > ‎

Leve den stora strejken (1979)

En film om spelet om Sundsvallsstrejken 1879.

Föreningen för spelet bildades i oktober 1978 med målsättningen ”att på ett levande sätt beskriva den svenska arbetarrörelsens födelse och bidra till en ökad självkänsla inför arbetarklassens historia och kultur”.

Närmare 200 amatörer och skådespelare från Västernorrlands Regionteater har under sommaren 1979 för första gången uppfört Spelet om Sundsvallsstrejken 1879.

Meningen är att spelet skall återkomma varje år ute på vid Karlsvik gamla sågverk på Alnön.


Längd 45 minuter/färg
Distribution: Filmcentrum
Ljud: OPTISKT

En film av Christina Olofson, PeO Olsson & Göran du Rées