Medlem

2011-2013 Wift ordförande 

2007-2013 Wift styrelseledamot

2010-pågående vice ordförande, Sveriges Filmregissörer/Teaterförbundet - fackförbundet för Scen och Media

2000-2010 Styrelseledamot i fackförbundet Sveriges Regissörer

2000-2006 Styrelseledamot i Styrelsen för Svenska Filminstitutet

1998- 2000 Styrelsemedlem i Regissörsavdelningen inom Teaterförbundet

1993-1999 Ledamot i Förvaltningsrådet, Svenska Filminstitutet

1992-1996 Styrelsemedlem i Frilans-Regissörsavdelningen Teaterförbundet

1991-pågående Styrelsemedlem i SNF (Sammanslutningen för Nordiska Filmregissörer)

1991-1992 Handläggare och Ledamot, Produktionsstödsnämnden för Kortfilm, Svenska Filminstitutet

1988-1991 Suppleant i Styrelsen för Svenska Filminstitutet

1989- 1992 Ledamot och Vice ordf. Svenska Regissörsföreningen

1988-1992 Ledamot och Vice ordf. i Konstnärsnämnden, Arbetsgruppen för Scen och Film

1990-1992 Ledamot i Konstnärsnämndens styrelse

1988-1991 Styrelsemedlem i Svenska Kvinnors Filmförbund, SKFF

1984-1986 Jurymedlem, GULDBAGGE JURY, Svenska Filminstitutet

1984-1987 Styrelsemedlem, FOLKETS BIO Riksorg.

1980-1983 Ledamot i B1-Nämnden för Långfilm, Svenska Filminstitutet

1980-1983 Ledamot i Styrelsen för Filmavdelningen, Svenska Teaterförbundet


Stipendier

1989 tilldelades Christina Olofson, i urval, Mauritz Edström stipendiet, Stockholms Stad, Kommunalarbetarförbundet.

1993 tilldelades Christina Olofson långtidsstipendium på 10 år från Konstnärsnämnden