Imorron & imorron & imorron

”Innan jag påbörjade inspelningen av IMORRON & IMORRON & IMORRON tog jag som ett slags motto eller arbetshypotes ett citat av Jonathan Swift: ’Mycket få människor lever i nuet, de förbereder sig för livet i morgon’.Den färdiga filmen ger, tror jag, ett övertygande bevis på att denna hypotes inte är giltig. Framför kameran agerar en rad unika och […]