Ode till stenen

Människans historia, i den tunga stenen finns den lagrad. En kortfilm om hur människan förhåller sig till stenen och stenen till människan och tiden.Rykande och bubblande fält på Island. Ett stenbrott i Östra Göinge, Skåne och en park i Hälsingborg. Det gemensamma är stenen. Sedan tidernas begynnelse har människan samlat stenar. Sett dem som bärare livskraften med hela dess […]

Honungsvargar

Mignon är en ung kvinna, nyfiken på livet, men också rädd och sårbar.  Hon vill bli författarinna och söker bekräftelse genom männen – Honungsvargarna. Världen både lockar och hotar, Paris blir kärlekens stad … Drömmar och minnen speglar Mignons verklighet. Allt finns där på hennes väg att erövra tilliten till sig själv och sitt eget liv.