Kropparnas arkiv

Forskning och konst vävs samman. En film om att rucka på föreställningsförmåga om tillvaron -vidga blicken och bryta mot det förväntade. Söker människan svaret inom sig själv genom djuren?