Call Me Madame Maestro

Vad händer när en förändring sker? Varför sker den och hur?Vi låter världen darra en smula. En film om musikens makt och kraft. Som fångar ochförmedlar erfarenheter från den klassiska musikvärlden,sett ur kvinnans blick, i perspektiv av 30 år.Kvinnor som skapade historia. I filmen medverkar några av dem som regissörenChristina Olofsson mötte i sin tidigare […]