Tältet – Vem Tillhör Världen

Tältprojektet Vi Äro Tusenden har blivit en modern svensk klassiker inom 70-talets progressiva teater- och kulturrörelse i Sverige.
Under fem månader 1977 reste mer än 100 skådespelare, musiker och tekniker runt i Sverige med norra Europas största cirkustält för att spela en musikteaterföreställning om den svenska arbetsklassens historia från 1879 fram till 1970-talet. Man spelade 69 föreställningar för en sammanlagd publik på 100.000 besökare. Det var en kulturpolitisk manifestation, som ville blåsa liv i debatten om vår historia och kritiskt granska socialdemokratin. Med husvagnar och fyra långtradare rullade sällskapet ut över landet sommaren 1977. 

Göran du Rees och Christina Olofson ville med filmen inte bara skildra själva tältturnén och föreställningen, utan också knyta an till den politiska verksamheten i Sverige i slutet av 1970-talet, och visa det land som Tältprojektet drog igenom med fabriksnedläggningar och arbetslöshet. När man ser filmen idag, inser man att den politiska verklighet som filmen skildrar anno 1977, fortfarande känns lika aktuell.

En film av
Christina Olofson och Göran du Rées
Medverkande
Nationalteatern
Musikteatergruppen Oktober
Nynningen
Narren
Tidningsteatern samt frifararna Sven Wolter
Johannes Brost
Barbro Oborg och i filmen också Kerstin Bäck
Stellan Mattson
Roland Göbel
Speltid
83 minuter