Kategorier
Nyheter

Filmrapporter 2013

Sammanfattning av rapporter rörande film år 2013
Christina Olofson deltog i tre filmkonvent, konferenser och seminarium under november-december år 2013. För att läsa alla rapporter i sin helhet, tryck här.

25/11 2013: Filmkonferens i Bryssel (läs hela rapporten här)


”Gender Equality in the Audisovisual Sector: Meeting the Challenge”.

Utgångspunkten för konferensen var att se till att jämställdhet innebär lika rättigheter, ansvar och möjligheter för både kvinnor och män. Konferensen ville framhålla och belysa det goda politiska initiativet, ”best practice”. Statistik redovisades över kvinnors deltagande inom mediaområdena och planer presenterade för kommande projekt.

Christina Olofson deltog från Sveriges Filmregissörer/Teaterförbundet och talade om formuleringar kring jämställdhet i Filmavtalet, om vad SFI gör och de fyra skrifter som Wift har givit ut, och vilken betydelse de har och har haft i förändringsarbetet.

Det konstaterades att mycket arbete pågår och förändringar sker, även om vi fortfarande tycker det går för långsamt. Betydelsen av medvetenhet och balans i mediavärlden underströks i mångas anföranden.

3-4/12 2013: Filmkonventet i Luleå (läs hela rapporten här)

I år satsades det på ett utifrånperspektiv av filmavtalet, och filmkonventet hade bjudit in fyra olika personer utan anknytning till den svenska filmen för att hålla ”Tal till den svenska filmbranschen”. Det diskuterades om film som betytt mycket, och vad det är som får en att värdera dem. Äkthet, bildspråk, film utan grund i litteratur och kultur som speglas i film var exempel på något som poängterades som viktigt i filmer. Även film som speglar solidaritet till utsatta personer och samhällets roll i att ”dressera” oss diskuterades.

Ett förslag om ”strejk” hos både film- och teaterskapare föreslogs, för att få en reaktion av regering kring villkoren kulturarbetare har idag. Hur skulle de reagera om ingen film/teater producerades under ett år?

Två filmpriser delades ut: det regionala Filmsparken och Per-Erik Svenssons pris. Jonas Selberg Augustsén fick Filmsparken och Per-Erik Svenssons pris gick till Agneta Fagerström-Olsson och John O. Olsson, Giraff film.

11/12 2013: Filmseminarium på Akademin Valand Film (läs hela rapporten här)

Årets filmseminarium utgick från frågor kring den rörliga bildens villkor i ett samtida, nationellt sammanhang, Medborgerligt perspektiv – Bildning kring visualisering. Vad vill vi med svensk film? För vem gör vi filmerna? Vilka gör filmerna?

På akademin diskuterade Linda Sternö och Klara Björk deras arbete med barn för att de skall få syn på sig själva och skildra sin värld. Nu fortätter de med sitt arbete bland äldre människor. Vidare presenterade Film Curators uttrycket ”streetscreening” – konceptet att visa film på gatorna i främst förorten, och samtal pågår om att utvidga båda projekten.

Moderatorn Axel Danielsson lade fram diskussionen om nya former för produktion och visning av film i och med den digitala utvecklingen. Diskussioner fördes om regissörens och producentens roll, där det påpekades att regissörerna måste bli djärvare och våga ta producentansvar och inte enbart bli en ”underleverantör” till producenten, då det oftast är regissören som initierar filmprojekten. Det diskuterades också om att skapa ett forum för att samla och dela information och idéer.