Kategorier
Nyheter

Ny finansieringsmodell för svensk film

Efter ett ihärdigt filmpolitiskt arbete för Sveriges Filmregissörer (SFR) lanserar vi, Elisabet Gustafsson, Håkan Bjerking, Kjell-Åke Andersson och Christina Olofson  i en debattartikel i Gp, förslag till en ny finansieringsmodell för svensk film.
Vår inspiration är Polen dit vi reste och mötte representanter för polsk film som generöst delade med sig av sina erfarenheter av hur den polska filmen dels utvecklats till en kraftfull och angelägen film och dels nått en större publik.


Vår artikel finns att läsa tillsammans med en grafisk modell
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2737629-en-filmlag-kan-radda-svensk-filmproduktion