Kategorier
Stålhättor

Stålhättor visades på SFF’s möte

I helgen den 23-24 mars samlades medlemmar i Sveriges Förenade Filmstudios för en lokalträff i Ludvika, där de visade Stålhättor!