Anna Lindh – människan, ministern, mordet

Lyssna på Christina Olofsons intervju i P1, Sveriges radio.Den 11:e september avled hon i gryningen till följd av alla knivhugg. Det fanns ingen hotbild mot Anna Lindh enligt säkerhetspolisen, hon var helt oskyddad trots hennes centrala roll i den svenska folkomröstningen om införandet av euron några dagar senare. Åren har gått, och det har varit sällsynt […]

Stålhättor

Stål är värme, styrka, magnetiskt – stål är kvinnor. Kerstin Bäck började på Järnverket 1972. Tiden har gått. Förr var hon en vägbrytare, nu kommer hennes efterföljare och ny tradition skapas. Stålhättor är en filmberättelse om svensk industri. Möt kvinnorna i stålets värld. Ett stålverk i bruksorten Borlänge i mellan-Sverige. Hur ser det ut innanför grindarna? Vilka […]